หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
Changtalood Subdistrict Administrative Organization
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด คำขวัญตำบลช้างตะลูด : ตำนานช้างลื่น สดชื่นภูเขาเขียว โบสถ์ไม้หนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวจิตใจ เทียวอ่างเก็บน้ำ เลิศล้ำมะขามหวาน หนองก้มคลานสระใหญ่ ดำรงไว้สิ่งแวดล้อม
NEWS
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลแลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักาาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝกเงิน การเก็บรักาาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ พ.ศ.2560 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาสสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
ยินดีต้อนรับและให้บริหารประชาชนด้วยใจ
 
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร KM
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สายตรงปลัด
โทร.088-585-0083
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-029-672 โทรสาร : 056-029-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
จำนวนผู้เข้าชม 226,128 เริ่มนับ 6 มิ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10