หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
Changtalood Subdistrict Administrative Organization
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด คำขวัญตำบลช้างตะลูด : ตำนานช้างลื่น สดชื่นภูเขาเขียว โบสถ์ไม้หนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวจิตใจ เทียวอ่างเก็บน้ำ เลิศล้ำมะขามหวาน หนองก้มคลานสระใหญ่ ดำรงไว้สิ่งแวดล้อม
NEWS
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
  " คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีเป็นเอกลักษณ์
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
  วิสัยทัศน์ อบต.ช้างตะลูด
 
  พันธกิจ
 
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
    พัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา และสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
    ควบคุมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
    เพิ่มประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งผลผลิตการเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้การสัญจรไป - มา ของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ เป็นต้น
  สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่นไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับองค์กร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ
  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และมลพิษต่างๆ ในตำบล
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-029-672 โทรสาร : 056-029-916
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด
จำนวนผู้เข้าชม 765,158 เริ่มนับ 6 มิ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10